P1110993

เราได้ร่วมกับทีม Design ในส่วนออกแบบและสร้างระบบ Hardware ใน สวน Imagination Light Garden Royal Flora 2011
Solar Flower เป็นการออกแบบ ดอกไม้ จากแผงวงจรไฟฟ้า ให้ดูเหมือนเป็นดอกไม้จากโลกอนาคต โดย ตัวดอกไม้จะติด แผง solar cell ดอกไม้นี้จะเก็บพลังงานในยามกลางวัน และ เปล่งแสงในเวลากลางคืน

 

วีดีโอ ทดสอบ ความทนทานจริง เนื่องจาก site งานอยู่เชียงใหม่ และ ติดตั้งเวลา 4 เดือน จำเป็นต้องทำให้ทนทานมากที่สุด