สินค้ารุ่นนี้ หมดแล้ว ไม่ผลิตเพิ่มเติม แต่ทางเราจะมี Freeduino รุ่น max232 ใช้งานทดแทน

Freeduino kit เพื่อใช้ทดลองและศึกษาในโปรเจค Arduino

บอร์ด Arduino S3v3 คืออะไร ??

“บอร์ด Arduino รุ่นที่ใช้ Serial ในการโหลดโปรแกรมเข้าไป และเป็น pcb หน้าเดียว จึงราคาประหยัดมาก แต่คุณสมบัติยังพอเพียงกับการใช้งาน และการเรียนรู้”


Arduino เป็นโปรเจค open-source electronics มีส่วนประกอบส่วน สามอย่างคือ

 1. บอร์ด Arduino ขนาดเล็ก อุปกรณ์สามารถให้ได้ง่าย มีส่วน input/output , serial interface ,PWM
 2. โปรแกรมพัฒนา ของบอร์ด เป็นลักษณะภาษา C/C++ มีความง่ายในการใช้งาน
 3. ชุมชน โปรเจคนี้เป็น open source ที่เปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้ จึงมีกลุ่มคนมากมายที่พัฒนาทั้งทางด้าน hardware และด้าน software library กับอุปกรณ์ต่างๆ จึงทำให้ Arduino มี library support อุปกรณ์จำนวนมาก อย่างเช่น 4bit LCD, servo motor ,software serial และอื่นๆ

คุณสมบัติทั่วไป

 • ATmega168-20PU, รันที่ความเร็ว 16.00 MHz
 • บนบอร์ดจะมีสอง LED ,ใช้แสดง power และ ที่ pin 13 สำหรับทดสอบ และอีก สอง LED ที่แสดงผล TX,RX
 • pin บนบอร์ด เป็นแบบ มาตราฐานตามบอร์ดของ Arduino ประกอบไปด้วย
  • Digital 0 thru 13
  • Analog 0 thru 5
  • ARef, 5V, Ground, Vin and Reset
 • 6-pin standard ICSP header
 • Auto-reset capability


โดยชุด Arduino S3v3 kit ที่มานำเสนอ มีดังต่อไปนี้

1. PCB Board ราคา 100 บาท

 • ชุดนี้ประกอบด้วยแผ่นวงจรอย่างเดียวครับ
2. Arduino S3v3 kit + Atmega168 ราคา 320 บาท เป็นชุดที่จะประกอบด้วย

 • แผ่นวงจร
 • อุปกรณ์บนบอร์ดทั้งหมด
 • ATMEGA168-20 พร้อม(boot loader)

3. Ardiomp S3v3 + Atmega168 full kit ราคา 450 บาท

 • ชุดประกอบสำเร็จ พร้อมใช้ทดลอง

4. Arduino S3v3 kit + Atmega8 ราคา 250 บาท เป็นชุดที่จะประกอบด้วย

 • แผ่นวงจร
 • อุปกรณ์บนบอร์ดทั้งหมด
 • ATMEGA8 พร้อม(boot loader)

5. Ardiomp S3v3 + Atmega8 full kit ราคา 320 บาท

 • ชุดประกอบสำเร็จ พร้อมใช้ทดลอง

อุปกรณ์เสริม
6. Wall Adapter Power Supply – 100-240VAC input 12VDC 1000mA output ราคา 120 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

 1. Bill of mataial Part number ส่งเวลาส่งของ ท่านสามรถพิมพ์ยื่นใน ES ได้เลยครับ
 2. arduino workshop online

FAQ
– ทำไมถึงต้องทำบอร์ดด้วยตัวเอง
ตอบ ตอนนี้บอร์ด embeded ในบ้านเราราคาก้อถูกมาก แต่ผมยังอยากให้ลองทำเองสักบอร์ดด้วยตัวเองอยู่จริงๆ เพราะว่า ?ทำให้มีเวลามากขึ้นที่จะได้ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ในขั้นพื้นฐาน

การ ซื้อสำเร็จมาก้อดี ได้ความรวดเร็ว แต่จะได้ศึกษาบอร์ดมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ก้อตอน บอร์ดเสียหาย และมักจะจบที่ซื้อบอร์ดมาใหม่ดีกว่า ผมจึงเน้นให้ลองทำดูก่อน เผื่อในอนาคต ท่านใช้บอร์ดที่ซับซ้อนกว่านี้ ท่านจะได้เข้าใจถึงปัญหาได้ครับ

– ทำไมต้องมีบอร์ดด้วย ?ทำบนการทดลองบนบอร์ดทดลองก้อได้

ตอบ ส่วนมากโปรเจค Arduino จะอ้างอิงเป็น pin ของบอร์ด Arduino พร้อมความสะดวก บนแผ่นวงจร จะมีหมายเลข pin อยู่จะได้ต่อ ทดลองได้ง่ายขึ้นครับ

รูปเพิ่มเติม

รายละเอียดของ kit

จะเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ Arduino

บรรจุในถุง การไฟฟ้าสถิต