วันช้างไทย

By | Editor Talk | No Comments

วันนี้วันช้างไทยนะครับ เนื่องวันที่ 13 มีนาคม เป็นวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราช ทำให้เราเป็นประเทศไทยอย่างทุกวันนี้ ทางรัฐบาลจึงอยากให้ความสำคัญ ให้ช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้าน คู่เมือง ให้อยากให้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาวไทยต่อไปครับ

Read More