[วีดีโอ] มาดูเทคโนโลยีที่ทำให้ภาพถ่ายทางอากาศ สร้างแผนที่แบบ 3 มิติได้

By | Idea Project | 2 Comments

มาดูวิธีการสร้างภาพ 3D จากภาพ 2D ครับ คือ ใช้รูปภาพถ่ายจากเครื่องบิน มาสร้างเป็น 3D Maps ข่าวนี้ทาง EPEL (วิทยาลัยวิจัยเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์) ได้นำเสนอวิธีสร้างภาพแผนที่ทาง อากาศ แบบ 3 มิติ โดยใช้เครื่องบินปีก บินถ่ายรูป เป็นพันๆ รูป จากนั้นจะส่งเข้า software ที่ชื่อว่า Pix4D จากนั้นมันจะแปลงเป็น map3D คล้ายกับ laser 3D Scanner นะครับ แต่ตัวนี้ ใช้เทคนิคทางภาพอย่างเดียว น่าจะมีพิกัด gps ร่วมด้วย ในการสร้าง map3D ขึ้นมาใหม่ครับ

Read More