Augmented Book Science: เฉลิมฉลอง Nikola Tesla

By | Digital Culture, Projection Mapping | No Comments

สำหรับ Nikola Tesla เขาเป็นทั้งนักประดิษฐ์, นักวิทยาศาสตร์ไฟฟ้า, วิศวะเครื่องกล , วิศวะไฟฟ้า และ นักอนาคตวิทยา (futurist) เขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นนักประดิษฐ์ ที่อัจฉริยะมากในยุคนั้น นอกจากเขาจะคิดจิตนาการ สิ่งที่โลกในอนาคตควรมีแล้ว เขายังลงมือ ค้นคว้าหาทางทำให้เป็นไปได้ ซึ่งน้อยคนนักในโลกยุคนี้จะทำได้นะครับ

และนี้คือการเล่าชีวประวัติของ Nikola Tesla ในแบบสื่อผสม

Read More