cloud

มาทำ Server สำหรับเก็บข้อมูล ด้วย phant กันดีกว่าครับ

Posted by | Arduino, Embeded System, Internet of thing | No Comments

จากบทความที่แล้ว เราได้รู้จัก กับ data.sparkfun.com กันไปนะครับ สำหรับเพื่อนที่อยากจะทำ server กันเอง อันนี้เป็นข่าวดี คือโปรเจค phant ซึ่งเป็น core server ของ data.sparkfun.com อนุญาติให้เรา เอา server ไปติดตั้งเองได้ วิธีการติดตั้ง ติดตั้ง Nodejs กันสักก่อนครับ จากนั้นเข้าไป console พิมพ์คำสั่ง ตัว npm จะ download source…

Read More