Ayarafun update ระบบอีกแล้ว จ้าาาาาาาา

By | Editor Talk | 10 Comments

ช่วงนี้ผมเริ่มแก้ไขระบบเวปไชค์อีกนิดหน่อยครับ ผมมองว่าช่วงนี้มีคนเข้าเวปมากขึ้นเรื่อยแล้วๆ กระแส Hacker และ ใจรักการประดิษฐ์ เริ่มกลับมาแล้วล่ะสิ หรือ ว่ามันใกล้สอบ เด็กเข้ามา ขอ code อีก ตึง!! สำหรับเวปผมได้แก้ไขไปสองอย่างแล้วครับ

Read More