Microwave Handy Scanner – เครื่องสแกนร่างกายแบบที่คุณก้อทำเองได้

By | Embeded System | No Comments

ในโลกอินเตอร์เน็ท ในยุคนี้บรรดาหน่วยงาน อาจจะหนาวๆ ร้อนๆ เนื่องจากถ้า มีเรื่องอะไรไม่พอใจ จะโดนเหล่าบรรดาคนใช้ในอินเตอร์เน็ทรุมกันด่า อย่างสยดสยอง ฮ่าๆๆ เ้รื่องในรอบนี้ก็เช่นกันครับ Hacker สาว นาม Jeri ผู้ไม่พอใจ กับระบบสแกนร่างกายที่ใช้กันในสนามบิน ที่เธอคงรู้สึกว่า เป็นภัยคุ้มคามจิตใจ เธอมาก เธอจึงเริ่มปฏิบัติการ สร้างเครื่องสแกนด้วยตัวเองสักเลย แสดงให้โลกรู้ว่า เครื่องสแกน แกอ่ะ ใครๆๆ…

Read More