LED Pixel Module จากบ้านหม้อ (ตอนที่ 1)

By | Embeded System | 7 Comments

บันทึกการทดลอง เล่น LED Pixel จากบ้านหม้อ จากศูนย์ สู่ ศูนย์ วันนี้เอา LED Pixel มาให้ชมกัน ช่วงนี้ คนที่อยู่กทม สังเกต ตึกในเมือง หรือ ป้ายโลโก้หลายๆที่ มีการปรับแต่งให้ทันสมัย ประดับ ไปด้วย LED ที่มีการควบคุมได้ด้วย จะเห็นได้ว่าบางป้าย มี LED เป็นร้อยๆ ดวง และ ควบคุมได้ด้วย ซึ่งมันดึงดูดสายตาได้พอสมควร

ถ้าเป็นแต่ก่อน การควบคุม LED แบบจำนวนมาก น่าจะยากครับ ยากทั้งเทคนิคการควบคุม และ ยากตรงผลิตด้วย แต่เป็นสมัยนี้ จีนเราทำได้ทุกอย่าง และ ราคาถูกด้วย กว่าเราทำเองสักอีก ถ้าไม่เน้นสีสด คุณภาพสีสม่ำเสมอกัน ผมว่าจากจีนมันก็ตอบโจทย์ได้นะครับ การทำ LED Panel ที่สีสม่ำเสมอนี้ ไม่ใช่แค่เทคนิดการควบคุมที่ดี อย่างเดียว ต้องใช้ของเกรดดีด้วย มีการคัดเกรด LED กันเลยที่ดี

วิธีการควบคุมของเขาก้อแสนง่ายด้วย ต่อสายสัญญาณ ลงกล่องควบคุม ตั้งโปรแกรม sequence ไฟ แล้วบันทึกลง SD-Card แค่นั้นก้อโปรแกรมให้ ป้ายไฟ หรือ ตึกปรับเปลี่ยนสีได้แล้ว (ที่สำคัญ ย้ำ มันถูกมากไป)

Read More