Particles : digital – particles – motion and light

By | Digital Culture, Interactive Design | No Comments

งาน Installion Art ขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนโลกดิจิตอลอยู่ข้างหน้าเรานี้ รูปแบบ สไตล์กราฟฟิกคล้าย Tron ออกมาโลกจริงเลยที่เดียว

สำหรับผลงานชิ้นนี้ชื่อ Particles มันคือลูกบอล LED สีขาว ที่วิ่งในรางด้วยความเร็วสูง งานนี้มีทั้งงานวิศวกรรมโครงสร้าง และ ประติมากรรม สมัยใหม่เข้าไปด้วยกัน

โดยงานนี้ ถูกจัดแสดงที่ Yamaguchi Center for Arts and Media ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ใครผ่านไป เอารูปมาฝากบ้างล่ะ

Read More

Augmented Book Science: เฉลิมฉลอง Nikola Tesla

By | Digital Culture, Projection Mapping | No Comments

สำหรับ Nikola Tesla เขาเป็นทั้งนักประดิษฐ์, นักวิทยาศาสตร์ไฟฟ้า, วิศวะเครื่องกล , วิศวะไฟฟ้า และ นักอนาคตวิทยา (futurist) เขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นนักประดิษฐ์ ที่อัจฉริยะมากในยุคนั้น นอกจากเขาจะคิดจิตนาการ สิ่งที่โลกในอนาคตควรมีแล้ว เขายังลงมือ ค้นคว้าหาทางทำให้เป็นไปได้ ซึ่งน้อยคนนักในโลกยุคนี้จะทำได้นะครับ

และนี้คือการเล่าชีวประวัติของ Nikola Tesla ในแบบสื่อผสม

Read More