Super Mod Overlord 3d Printer

By | 3D Printer, Creative Art | No Comments

เอาล่ะครับ ช่วงนี้ กำลังกลับมาเป็นช่างกล เหมือนเดิมบ้าง หลังจากที่ได้รับ 3D Printer ของ DreamMaker ที่เอามาลงใน Kickstarter ปี 2015 ครับ ซึ่งกว่าทางผมจะได้ของน่าจะต้นปีแล้วล่ะมั่งครับ ถ้าผมจำไม่ผิคนะ ความน่าสนใจคือ เครื่องนี้เป็น Delta Bot ตัวแรกที่ทำแบบเชิงการค้าระดับโลก ก่อนหน้านี้จะมีแต่ 3D Printer แบบ Cartesian Robot ครับ…

Read More