เรื่องราวของ Post-it

By | Editor Talk | No Comments

ผมเอาเรื่องของ Post-it มาเล่าให้ฟัง ในการทดลองค้นหาสูตร “กาวพลังช้าง” ของนักเคมีของ 3M แต่กลับได้ “กาวพลังด่อย” สิ่งที่ค้นพบ เราอาจจะมองไม่เห็นประโยชน์ในวันนี้ แต่ในวันข้างหน้า โอกาสมาถึง จากของที่หาประโยชน์ไม่ได้ กลับเป็นของมีมูลค่าได้ ซึ่งผมก้อเห็นว่าบทความสิ่งประดิษฐ์นี้ มันก้อเข้ากับพวกเราได้ดีครับ จึงเอามาเล่าให้ฟังอีกที่

Read More