Ransomware

เตือนระวังภัย Ransomware

Posted by | Digital Culture, Editor Talk | No Comments

วันนี้มาเล่าเรื่อง Ransomware หรือ Crytrolocker ผมนั่งแก้ไขเครื่องที่ติด Crytrolcoker ซึ่งปรากฏว่าเดี่ยวนี้มันพัฒนา ไปเป็นรูปแบบที่ tool แก้กลับไม่ได้แล้ว ผมจึงมา share ให้ฟัง เตือนว่าอย่าประมาทกัน Ransomware คืออะไร เอาแบบง่าย มันเป็นโปรแกรมโจร ที่ส่งเข้ามารันเครื่องเรา แล้วตัวโปรแกรม จะวิ่งเข้ารหัสไฟล์ภาพ และ ไฟล์เอกสาร เราทุกไฟล์ ทุก drive เราจะเข้ารหัส และ ทำให้มันไฟล์เปิดทำงานไม่ได้ โดยรหัสแก้ไข…

Read More