เกาหลีวางโครงการ MEGA project สร้างหุ่นยนต์ยักษ์ Taekwon V สูงถึง 364 ฟุต

By | Robotics | 2 Comments

ใครเห็นก้อต้องซ๊อคแน่ๆ หุ่นยนต์ยักษ์ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ใหญ่กว่า คือตอนนี้ทางเกาหลีสร้าง RobotLand เป็นเมืองที่ตั้งใจจะให้เป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ออกแบบหุ่นยนต์, โรงงานการผลิตชิ้นส่วน , ศูนย์วิจัยขนาดใหญ่ , ที่จัดนิทรรศการ (exhibition halls), และสนามกีฬา งบประมาณการสร้าง $600 ล้าน ซึ่งการสร้างศุนย์กลางวิจัยหุ่นยนต์ครั้งนี้ คาดหวังให้เหมือน Silicon Valley ที่เป็นเมืองของ software และ…

Read More