Update สินค้าใหม่ของทาง Ayarafun Shop

By | Editor Talk | No Comments

ตอนนี้ ร้านเล็กของทางเวป ค่อยๆ ถือกำเนิด ก็ถือว่าเป็นส่วนเล็กๆ ช่วย support ให้ทางเรามีกำลังสำหรับพัฒนาบทความ กับ ช่วยให้ผู้สนใจ ได้มีของดีที่ถูกใจไปใช้กันนะครับ รอบนี้มีของมาใหม่สองตัว
LCD 5110 ราคา 150 บาท และ LCD Shiled 20×2 ราคา 300 บาท

Read More