ร้องเพลงเพื่อพ่อ(Song for the king)

By | Editor Talk | No Comments

เพลงของพ่อ (Direction cut -ชุดที่ 1) ขอเชิญทุกคนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของเรา โดยการบันทึกภาพเคลื่อนไหวการร่วมร้องเพลงและแสดงท่าทางต่างๆ ด้วยเพลง “เพลงของพ่อ” ซึ่งแต่ละฉากที่ทุกคนได้ร่วมแสดงและถ่ายทอดผ่าน web camera นั้น จะถูกนำมาร้อยเรียงรวมกันเป็นมิวสิกวีดีโอเพลง “เพลงของพ่อ” ที่เกิดจากคนไทยทั่วโลก ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Read More