สื่อสารไร้สาย กับ Arduino : ตอนที่ 1 ทดลองโมดุล lowcost RF

By | Tutorial | 22 Comments

ตอนนี้ผมมีโครงการจะทำอุปกรณ์ควบคุมภายในบ้าน ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับ ตอนนี้เรียกว่า Smart Home ไปก่อน ผมจึงได้ศึกษาว่าอุปกรณ์ที่จะเอามาติดต่อสื่อสาร มีอะไรบ้าง

Read More