Signalz คอมพิวเตอร์ของคนทำอิเล็กทรอนิกส์

By | MyProject | 5 Comments

หลังจากที่ไปดูโปรเจคในเวปผมมาแล้ว คงจะสร้างความเครียด ความมึนให้ท่านๆไปบ้าง (ทำไมคุณช้างทำอะไรก้อผ่านสบาย) ผมทำบ้างไม่ง่ายเลย วันนี้มาพักผ่อนดูอะไรบ้างๆ ที่ผมทำไว้เล่นบ้าง ผมชอบเล่นอะไรกับอิเล็กทรอนิกส์ กับการติดต่อคนใช้ ถ้ามีอุปกรณ์อะไรเหลือ จะไปลงกับคอมพิวเตอร์ เรียกว่าแต่งคอม

Read More

เล่น AVR-ETT-Stamp ไม่ต้องง้อเครื่อง burn กันดีกว่า

By | Arduino, MyProject | 9 Comments

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นอุปกรณ์ควบคุม ที่นิยมใช้กันมากๆ ซึ่งนับวันจะเล็กลงไปทุกวัน แต่การเรียนรู้ที่จะใช้ มักจะต้องลงทุน พอสมควร ถึงแม้ตอนนี้จะถูกลงกว่าแต่ก่อนแล้วก้อเถอะ ในตอนนี้ ผมจะมาแนะนำเทคนิคที่น่าสนใจอีกอัน วิธีติดตั้ง boot-loader ซึ่งถ้าท่านใช้ AVR Studio ท่านจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรมเลย และยังประหยัด ไม่ต้องใช้ เครื่องโปรแกรม อีกแล้ว เหมาะมากกับ class หรือ workshop จะได้ไม่ต้องมีเยอะ…

Read More