Arduino

หยุดทุกภาพให้หยุดนิ่ง ด้วย Arduino flash trigger

By July 1, 2009 January 30th, 2011 No Comments

สำหรับคนชอบถ่ายรูป คงจะเคยลองถ่ายรูปของลอยกลางอากาศมาบ้างล่ะ และ รูปแต่ล่ะรูปกว่าจะได้ กดทิ้งเป็นสิบๆ รูป โชดดีเดี่ยวนี้เป็น digital ไม่เสียดายเหมือน film

แต่ตอนนี้ ผมมีอุปกรณ์ชุด ให้เราถ่ายรูปได้ถูกจังหวะมากขึ้น เราก้อควบคุมกล้องด้วยเซ็นเซอร์สักเลย โปรเจคที่ผมเอามาดู เป็นการประยุกต์ใช้ arduino โดยติดเซ็นเซอร์ ตรวจจับ object ตัดผ่าน มีอะไรตัดผ่านปุ๊บ ถ่ายทันที่ เร็วกว่าเราถ่ายแน่ๆ

chang

ชื่อ “ช้าง” ส่วนมากเขาจะเรียกว่า “พี่ช้าง” แล้ว มีความสนใจทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์ เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ ชอบทดลองเล่น จนเดี่ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นมากกว่ามืออาชีพไปสักแล้ว

Leave a Reply