Interactive Design

เทคนิคทำให้คนอยากใช้บันไดให้สนุก

By November 4, 2009 January 30th, 2011 No Comments

ไอเดียสนุกๆ เกิดจากทาง Volkswagen เขาลองใช้ทฤษฎีความสนุก(fun theory) เขาคิดง่ายๆ ถ้าของที่ใช้งานมีความความสนุก แล้วจะทำให้คนชอบใช้งานไปด้วย อันนี้ตัวอย่างครับ คนไม่ชอบขึ้นบันไดกัน ใช้แต่บันไดเลื่อน เขาเลยทดลองครับ ทดลองทำบันไดเสียงดนตรี ปรากฏว่าถูกใจครับ คนขึ้นบันไดปกติมากขึ้น

เราจะมาลองกับบันไดเลื่อนลงรถไฟฟ้าใต้ดินบ้านเราบ้างจะดีกว่า

chang

ชื่อ “ช้าง” ส่วนมากเขาจะเรียกว่า “พี่ช้าง” แล้ว มีความสนใจทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์ เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ ชอบทดลองเล่น จนเดี่ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นมากกว่ามืออาชีพไปสักแล้ว

Leave a Reply