หุ่นยนต์แปลงร่าง เป็นกระป๋องเบียร์

Posted by | June 25, 2011 | Robotics | 2 Comments

คำทักทายจากในวีดีโอ กระป๋องเบียรแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ ชอบไอเดียการนำเสนอ กับ Production อลังการณ์ เอา mbed กับ wimote มาทำหุ่นยนต์เลย ไอเดียแบบนี้แต่ก่อนไม่ค่อยเห็น เดี่ยวนี้คนใช้ทั่วๆไป ก็ทำได้ สร้างได้ ขึ้นเยอะเลย

About chang

ชื่อ “ช้าง” ส่วนมากเขาจะเรียกว่า “พี่ช้าง” แล้ว มีความสนใจทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์ เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ ชอบทดลองเล่น จนเดี่ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นมากกว่ามืออาชีพไปสักแล้ว

  • ชอบตรงทำให้ลูกเล่นเนียแหละ เห็นคลิปนี้แลว้รู้สึกว่า robot ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย

  • 609

    555 น่ารักมาก