Robotics

กบนอกกะลา ตอน หุ่นยนต์ๆๆๆ

By September 10, 2011 No Comments
มาแล้วเทปย้อนหลังรายการ กบนอกกะลา ตอน หุ่นยนต์ ผมเห็นคนพลาดเยอะเหมือนกัน  เอาของนอกมาให้ดูกันเยอะแล้ว มาดูของไทยเราบ้างทำอะไรไปถึงไหนแล้ว
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

chang

ชื่อ “ช้าง” ส่วนมากเขาจะเรียกว่า “พี่ช้าง” แล้ว มีความสนใจทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์ เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ ชอบทดลองเล่น จนเดี่ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นมากกว่ามืออาชีพไปสักแล้ว

Leave a Reply