Interactive Design

Night Stroll

By August 28, 2013 No Comments

วันนี้เรามี visual จาก Tao Tajima ที่ผสมผสานภาพวีดีโอ ของเมือง สิ่งก่อสร้างที่ดูคุ้นเคย กับ รูปทรงเรื่องแสง

via Night Stroll

chang

ชื่อ “ช้าง” ส่วนมากเขาจะเรียกว่า “พี่ช้าง” แล้ว มีความสนใจทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์ เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ ชอบทดลองเล่น จนเดี่ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นมากกว่ามืออาชีพไปสักแล้ว

Leave a Reply