ArduinoEmbeded SystemTutorial

4. การใช้งาน if-else [FunBasic I/O]

By May 10, 2015 June 17th, 2015 One Comment

การสร้างกระบวนการตัดสินใจ ในโปรแกรม เราจะใช้ if-else คือคำสั่งที่ในการตัดสินใจ หรือ การเลือกทำเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยอาศัยเงื่อนไขในการตัดสินใจ

รูปแบบของ if-else statement หรือ เรียกอีกอย่างว่า Condition Statement

 

if-else2

แสดงเป็น โปรแกรม

if ( [condition] ) {   
  //do something
  //Statement
} else {
  //do some thing
  //Statement
}

ตัวอย่าง การใช้งาน if-else

เป็นตัวอย่างการใช้งาน if-else ในรูปแบบต่างๆ ค่อยๆไล่ โปรแกรมไป น่าจะเข้าใจได้ครับ และ ถ้าใครอยากลอง ก็ ลง flash เข้า arduino ดูได้เลย

โปรแกรมนี้ จะทำงาน statement ที่ผ่านกระบวนการตัดสินใจ ค่อยๆ ทำความเข้าใจไปครับ

เงื่อนไขการตัดสินใจ [condition]

ที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราใช้แค่ เงื่อนไข [a==b] มาดู เงื่อนไขอื่นๆบ้าง

if ( a > b ) {
  // ถ้า a มากกว่า b
} 
if ( a < b ) {
 // ถ้า a น้อยกว่า b
}
if ( a >= b ) {
 // ถ้า a มากกว่า หรือ เท่ากับ b
}
if ( a <= b ) {
 // ถ้า a น้อยกว่า หรือ เท่ากับ b
}
if ( a == b ) {
 // ถ้า a เท่ากับ b
}
if ( a != b ) {
 // ถ้า a ไม่เท่ากับ b
}

<Lab 1> ทำไฟวิ่ง LED ไปกลับ

เรามาลองทำไฟวิ่ง LED โดยเราใส่ condition ให้ number ของไฟ วิ่งกลับ  หลังจากที่ ตัวแปร number มากกว่า หรือ เท่ากับ จำนวน ดวงไฟ [ number >= total_pins ] และ วิ่งกลับอีกครั้ง ถ้า ตัวแปร number น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 [number < = 0 ]

เป็นตัวอย่างการ ตั้งเงื่อนไข แบบพื้นฐาน สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ และ รูปแบบการตั้งเงื่อนไข ยังใช้อีกมาก ขอให้ ลองฝึกไปเยอะๆครับ ถ้ามีส่วนใดบทความผิคพลาด หรือ มีความคิดเห็นประการใด ติชมได้ครับ

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมา

 • รู้จัก Condition Statement แบบต่างๆ
 • รู้จัก เงื่อนไข แบบต่างๆ

One Comment

 • Leenawat Langnamsang says:

  มีช่องทางติดต่อศึกษาเพิ่มเติมไหมครับ

Leave a Reply