Creative Art

Study For Fifteen Point

By June 28, 2016 No Comments

Study For Fifteen Point เป็นผลงานที่ใช้ตามองไม่ได้ ต้องใช้ตาเบลอมองๆนะครับ เราจะเห็นความมหัศจรรย์ การแสงเคลื่อนไหว (ว่าไปนั้น)

 

chang

ชื่อ “ช้าง” ส่วนมากเขาจะเรียกว่า “พี่ช้าง” แล้ว มีความสนใจทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์ เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ ชอบทดลองเล่น จนเดี่ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นมากกว่ามืออาชีพไปสักแล้ว

Leave a Reply