Virtual Trainer : ระบบฝึกช่วยบุคคลภาวะหัวใจวาย

Posted by | June 16, 2016 | Digital Culture | No Comments

ระบบเทรนนิ่ง  สำหรับการช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะหัวใจวาย เนื่องจากในภาวะหัวใจวาย ต้องได้รับการรักษา อย่างทันท่วงที่, อย่างไรก็ตาม ส่วนมากไม่ได้รับการฝึกในการปฐมพยาบาลแบบนี้ มักจะลังเล โครงการนี้ เสนอระบบฝึกสอน เหมือนมีครูฝึกมืออาชีพ มาไกด์กันใกล้ ไปเลยครับ

โดยระบบฝึกแบบง่าย ต่อเข้าจอทีวี ใช้งานได้เลย ทำงานร่วมกับกล้อง กับ หุ่นจำลองขนาดเท่าคนจริงที่ติด sensor วัดแรงกดเอาไว้ จะฝึกกันท่าไหน ดูจากวีดีโอได้เลยครับ

About chang

ชื่อ “ช้าง” ส่วนมากเขาจะเรียกว่า “พี่ช้าง” แล้ว มีความสนใจทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์ เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ ชอบทดลองเล่น จนเดี่ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นมากกว่ามืออาชีพไปสักแล้ว