Project Attributes Physical Computing

FLAP FLAP Kinectic Art

Posted by | | No Comments

เป็นผลงาน Kinectic Art ชิ้นแรก ที่เราทำให้กำแพงมีการเคลื่อนไหว ได้จริง โดยการสัมผัสที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ Project :  Media Art Kitchen Designer : Apostrophys the Synthesis Server Co.,Ltd. Hardware / Software : Aiyarafun Co.,Ltd.

Read More

SCG ECO RECYCLE

Posted by | | No Comments

RECYCLE เป็นรูปแบบ Physical Interactive ที่เราสัมผัส หรือ จับชิ้นงานได้ โดย Recycle จะเล่นเกี่ยวกับการแยกขยะ โดยถ้าเราทิ้งขยะถูกถัง ถังจะส่งเสียงถูกต้องออกมาได้ Project : SCG Experience Designer : Apostrophys the Synthesis Server Co.,Ltd. Hardware / Software : Aiyarafun Co.,Ltd.

Read More

SCG ECO Bicycle

Posted by | | No Comments

ECO Bicycle Physical Gaming ที่จำลองสร้างพลังงานจากการปั่นจักรยาน Project : SCG Experience Designer : Apostrophys the Synthesis Server Co.,Ltd. Hardware / Software : Aiyarafun Co.,Ltd.

Read More

Mini Projection Mapping for ITU DTAC

Posted by | | No Comments

เราได้ร่วมกับทางทีมดีไชน์เนอร์ ในการทำระบบวีดีโอ interactive ที่เหมือนยกมือถือ วีดีโอมีเดียบนโต๊ะแสดงสินค้า จะแสดงข้อมูลวีดีโอของสินค้านั้น Project :DTAC Designer : Apostrophys the Synthesis Server Co.,Ltd. Hardware / Software : Aiyarafun Co.,Ltd.

Read More

Siam Center Opening

Posted by | | No Comments

งานเปิด Siam Center โดยทางเราร่วมงานกับทาง Designer ในการสร้าง Software ใน Tube ที่มีความสามารถ 2 อย่างคือ 1. กล้องถ่ายรูป ที่ดูภาพดาราวัยรุ่นในแต่ล่ะยุคสมัย 2. กล้องเรือดำน้ำ ที่ pan ดูภาพ ของสยาม ในอดีต Project : Siam center Project Commission : Embassy…

Read More

The Cube

Posted by | | No Comments

Physical Interactive ที่เราสามารถหมุนวัตถุหรือกล่อง ที่ผู้เล่นสามารถจับต้องได้ ซึ่งเหมือนหมุน ข้อมูลเพิ่มเติม จะแสดงขึ้นที่จอภาพ โดยทางเราพัฒนา sensor ที่ใช้อ่านค่าการหมุนวัตถุ ที่เชื่อมต่อกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Project : TUF Pavilion Interactive Media Design : Sense.s Co.,Ltd. Hardware / Software : Aiyarafun Co.,Ltd.

Read More

Air Piano

Posted by | | No Comments

โปรเจคนี้เราเปลี่ยนบันได ให้เป็นเปียโน ทำให้การขึ้นลงบันได มีความสนุกมากขึ้น Project : บ้านและสวน Designer : Apostrophys the Synthesis Server Co.,Ltd. Hardware / Software : Aiyarafun Co.,Ltd.

Read More

MileStone

Posted by | | No Comments

MileStone เป็นโปรแกรม Information แบบ Touch Screen ที่สามารถ เลื่อนดูข้อมูล โดยการลากหน้าจอจริง เพื่อดูผลงาน ในแต่ล่ะปีได้ โดยทางเราทำงานร่วมกับทางทีมทำ Design /Graphics เพื่อสร้าง software touch screen นี้ ที่จะ Map ภาพ Graphics ในคอมพิวเตอร์ ให้ตรงกับตำแหน่งจริง Project : Milestone Site : Amway Experience Center…

Read More

Tower Clock

Posted by | | No Comments

หอนาฬิกาจำลอง ที่เล่าประวัติการทำงาน และ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60  ทางเราสร้าง software สำหรับแสดงนาฬิกาเข็มแบบโบราณ และ เล่นวีดีโอได้ จากการกดปุ่ม Credit Project : งาน 60 พรรษาเทิดไท้ Creative and Design : Apostrophys the Synthesis Server Co.,Ltd. Hardware /…

Read More

IDEO OPENING

Posted by | | No Comments

งานเปิดตัวของคอนโด IDEO ที่สยามพารากอน เราได้นำอุปกรณ์เล่นวีดีโอมีเดีย ที่เหมือนสัมผัสกล่อง แล้ววีดีโอจะเปลี่ยนไปตาม Wording บนกล่อง Project Commission : Embassy studio Co.,Ltd. Interactive Media Design : Apostrophys the Synthesis Server Co.,Ltd. Hardware / Software : Aiyarafun Co.,Ltd.

Read More

Donut Tube

Posted by | | No Comments

โต๊ะทรงกลม ที่เหมือนก้มลง มองในช่อง จะมีวีดีโอบรรยายคุณสมบัติยาง Bridgestone ออกมา โดยทางเราร่วมทำงานกับทาง Designer ทำหน้าที่ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ที่เล่นวีดีโอ ได้หกจอ และ ออกแบบระบบ sensor ที่ตรวจจับหน้าผู้เล่น เพื่อให้ทำการสั่งในวีดีโอ เล่น Credit Site : Bridgestone pavilion BOI Fair 2011 Client : Bridgestone Creative and…

Read More

Ball Thought Game

Posted by | | No Comments

เกมส์ปาบอล โดยให้ผู้เล่นปาลูกบอล ไปกระทบที่ กำแพง แล้ว ภาพในช่องกำแพงจะเปลี่ยนแปลง โดยทางเราออกแบบ ส่วน Sensor ที่ทนทานต่อการเล่น และ สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ Credit Project : Ball Thought Game Site : BOI Fair 2011 ,Indorama Ventures Pavilion Client : Indorama Co.,Ltd…

Read More