สิ่งประดิษฐ์ของชาวเมกเกอร์ ในวิกฤตไวรัส Covid-19

By | Creative Art, Editor Talk, Embeded System | No Comments

วิกฤตไวรัส Covid-19 นี้ กระทบกันทั่วโลกมากครับ เริ่มจากจีน และ ลามไปทั่วโลก ซึ่งทำให้เราได้เห็นไอเดียของสิ่งประดิษฐ์ ที่จะมาแก้ไขปัญหานี้ครับ 1. เครื่องกดน้ำ แบบไร้กด (Non-contact Switch for Public Water Dispenser – Arduino) การสัมผัสของจากในที่สาธารณะ ในตอนนี้จะไม่ปลอดภัย เราจะแปลงเครื่องเดิมๆ อย่างไง ในอัตโมมัติ…

Read More