PaperCraft @ Flickr

By | Idea Project | No Comments

ย้อนหลังไป สอง-สามเดือนก่อน ผมได้รู้จักการ โมเดลกระดาษ ผมหลงไปตัด ประกอบสักนาน เลยมาตอนนี้เพื่อนสงสัยว่า ไอยาราฟันส์จะทำ DIY PaperCraft ด้วยเหรอ ป่าวนะครับ ผมเอา PaperCraft มาปูทาง เพื่อใช้ในออกแบบ โครงสร้าง และ เคสอุปกรณ์ เริ่มต้นด้วยกระดาษก่อนแล้วค่อยพัฒนา เป็นรูปแบบใช้งานจริงต่อไปครับ ส่วนใครสนใจ Paper Craft ตัวข้างบน…

Read More