Idea Project

PaperCraft @ Flickr

By January 9, 2009 January 31st, 2011 No Comments

ย้อนหลังไป สอง-สามเดือนก่อน ผมได้รู้จักการ โมเดลกระดาษ ผมหลงไปตัด ประกอบสักนาน เลยมาตอนนี้เพื่อนสงสัยว่า ไอยาราฟันส์จะทำ DIY PaperCraft ด้วยเหรอ ป่าวนะครับ ผมเอา PaperCraft มาปูทาง เพื่อใช้ในออกแบบ โครงสร้าง และ เคสอุปกรณ์ เริ่มต้นด้วยกระดาษก่อนแล้วค่อยพัฒนา เป็นรูปแบบใช้งานจริงต่อไปครับ

ส่วนใครสนใจ Paper Craft ตัวข้างบน เข้าไปชมกันครับ http://www.flickr.com/photos/macula1/

chang

ชื่อ “ช้าง” ส่วนมากเขาจะเรียกว่า “พี่ช้าง” แล้ว มีความสนใจทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์ เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ ชอบทดลองเล่น จนเดี่ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นมากกว่ามืออาชีพไปสักแล้ว

Leave a Reply