Blaze – ชมงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ที่ใช้ในงานแสดงสด

By | Interactive Design, Projection Mapping | One Comment

วันนี้ผมก้อพอมาชมงานที่เกี่ยวกับ Tech Art คือตอนนี้ยังนึกชื่อให้งานหมวดนี้ไม่ออกนะครับ มันยังใหม่มาก ที่รวมกับ งานทางด้าน digital graphics กับ การแสดงทางศิลป์มารวมกัน ที่เราเคยเห็นส่วนมาก มันก้ออยู่ในจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งมันไม่สร้างความแปลกตาอะไรให้เรามากแล้ว แต่ตอนนี้ คิลปินต่างนำมันมาใช้กับสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งงาน digital graphics มาช่วยสร้างเรื่องราวเสริมเข้าไปได้เป็นอย่างดีครับ ตอนนี้ ถ้าใครได้ไปดูหนังอย่าง Step UP 3D…

Read More