Virtual Trainer : ระบบฝึกช่วยบุคคลภาวะหัวใจวาย

By | Digital Culture | No Comments

ระบบเทรนนิ่ง  สำหรับการช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะหัวใจวาย เนื่องจากในภาวะหัวใจวาย ต้องได้รับการรักษา อย่างทันท่วงที่, อย่างไรก็ตาม ส่วนมากไม่ได้รับการฝึกในการปฐมพยาบาลแบบนี้ มักจะลังเล โครงการนี้ เสนอระบบฝึกสอน เหมือนมีครูฝึกมืออาชีพ มาไกด์กันใกล้ ไปเลยครับ โดยระบบฝึกแบบง่าย ต่อเข้าจอทีวี ใช้งานได้เลย ทำงานร่วมกับกล้อง กับ หุ่นจำลองขนาดเท่าคนจริงที่ติด sensor วัดแรงกดเอาไว้ จะฝึกกันท่าไหน ดูจากวีดีโอได้เลยครับ

Read More