Editor Talk

[ข่าว] ขอเชิญร่วมประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นทางด้านระบบสมองกลฝังตัว

By August 1, 2010 January 31st, 2011 No Comments

วันนี้เอาข่าวมาฝากครับ สำหรับคนในวงการนักพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ ทาง SIPA กับ TESA กำลังมีงานประกวดผลิตภัณฑ์ทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใครสนใจ เชิญร่วมเลยครับ เงินรางวัลเยอะมาก ทางสมาคม เขาทุ่มสุดตัวจิงๆครับ ตอนนี้เห็นมี 1 ทีมแล้วที่ส่งประกวด น้องนักศึกษาคนไหนมีไอเดียดี ส่งเลยครับ เผื่อเป็นโอกาสในการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์กันต่อไป

TEPA-2010

SIPA ร่วมกับ?TESA ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นทางด้าน สมองกลฝังตัว หรือ Thailand Embedded Product Award 2010 : TEPA 2010 ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท พร้อมรางวัลพิเศษมากมายและโอกาสทางด้านธุรกิจ

โดยปีนี้เขาแบ่งการประกวดเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. Clean & Green Technology เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร พลังานและ สิ่งแวดล้อม
 2. Productivity เกี่ยวเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงานครับ
 3. Living & Life Style เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ คนสูงอายุ??และผู้ป่วย? และการพวกอุปกรณ์ gadget ที่เกี่ยวข้องการใช้ชีวิตประจำวัน
 4. Technology for Security, Safety and Tools เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งในบ้านพัก, โรงงาน??ตลอดจนเทคโนโลยีทางด้านการทหารและการป้องกันประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. เป็นองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานภายในองค์กร หรือเพื่อจำหน่าย
 2. เป็นองค์กร หรือหน่วยงานของคนไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 50%
 3. หากเป็นบุคคลต้องเป็นสัญชาติไทย
 4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเอง และสามารถใช้งานได้จริง

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดให้ สมบูรณ์ ส่งมายังสมาคมสมองกลฝังตัวไทยตามวันเวลาที่กำหนด
 2. คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่นำเสนอ และกรรมการมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
 3. ผู้เข้าประกวดแต่ละราย สามารถส่งผลงานได้รวมไม่เกิน 3 ผลงานในแต่ละหมวด
 4. กำหนดปิดรับสมัคร ยึดจากวันที่ส่งอีเมล์ หรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 5. การตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด

การพิจารณาและการคัดเลือก

 • พิจารณาคัดเลือกโดยแยกตามประเภทของเทคโนโลยีที่ระบุในใบสมัคร และเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • คัด เลือกรอบแรกจากเอกสารใบสมัคร จากนั้นก็จะจัดฝึกอบรมพื้นฐานความรู้ทางด้านระบบสมองกลฝังตัว แนะนำแหล่งข้อมูล และชุดพัฒนาต่างๆเป็นต้น
 • การ คัดเลือกรอบสองหลังจากการนำเสนอผลงานครั้งที่ 1 เพื่อคัดเหลือ 60 ทีม (ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์แห่งชาติผลิตภัณฑ์ละ 10,000.- เพื่อนำไปพัฒนาให้ดี ยิ่งขึ้น )
 • การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จากการนำเสนอผลงานครั้งที่ 2
 • การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

เว็บไซด์โครงการ
http://www.tesa.or.th/tepa2010
http://www.tesa.or.th/tesa/course/view.php?id=90

Download
-?TEPA2010 Information Brochure
-?TEPA2010 Application Form
-?TEPA2010 Powerpoint Present

VIA : MCU4FUN

chang

ชื่อ “ช้าง” ส่วนมากเขาจะเรียกว่า “พี่ช้าง” แล้ว มีความสนใจทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์ เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ ชอบทดลองเล่น จนเดี่ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นมากกว่ามืออาชีพไปสักแล้ว

Leave a Reply