Smart Phone

AppToyz เปลี่ยน iphone ให้ควบคุม ฮ.จิ๋วได้

By January 29, 2011 January 30th, 2011 2 Comments

ช่างเป็น app ที่ทำให้ราคากับภาพลักษณ์ ฮ.จิ๋ว ของเล่นจากสะพานเหล็ก ดูดีมีราคา สมฐานะขึ้นมาทันที่เลยครับ สำหรับไอเดียนี้ ก้อเหมือนเดิมที่ผมเอามาโชว์บ่อย คือเอา smart phone มาควบคุมสิ่งของครับ ตอนนี้ ฮ.จิ๋วสะพานเหล็ก ก้อโดนไปด้วย ฮ่าๆ ผมว่า ว่างๆเอามาทำบ้างดีกว่า มีลองไว้ หลายลำ

สำหรับ app นี้ คิดว่าเวลาขาย น่าจะต้องขายพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่ เสียบเข้าตรงช่องหูฟังครับ ที่ใช้ส่งสัญญาณ  IR ที่มีคำสั่งแบบเดีัยวกับ ฮ.จิ๋ว ไอเดียนี้น่าสนใจ น่าทำเป็นตัวอย่างๆ สำหรับ app นี้ ยังไม่ได้ออกขายจริงครับ คิดว่าเขาคงทำเป็น univerisal remote ที่ควบคุมรถกระป๋อง หรือ ของเล่นบังคับอื่นๆได้อีกครับ

สำหรับผมคันไม้ คันมือ อยากทำเล่นบ้างล่ะ เดี่ยวเอาไว้ติดตามต่อไปว่าผมจะทำอะไรครับ

ที่มา pocket-lint

หน้าตาอุปกรณ์ เหมือนต่อกับที่ส่ง IR

วีดีโอ สาธิต เอาฮากันเป็นหลัก

chang

ชื่อ “ช้าง” ส่วนมากเขาจะเรียกว่า “พี่ช้าง” แล้ว มีความสนใจทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์ เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ ชอบทดลองเล่น จนเดี่ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นมากกว่ามืออาชีพไปสักแล้ว

2 Comments

Leave a Reply