Points – The Most Advanced Directional Sign on Earth

Posted by | July 7, 2013 | Digital Culture, Interactive Design | No Comments

smart-street-signs

ไอเดียนี้เจ๋งดี เปลี่ยนรูปแบบป้ายบอกทางธรรมดาๆ ที่เราเห็นจนชินตา ให้เชื่อมต่อกับโลกดิจิตอลได้

Point เป็นป้ายบอกทางแบบ electronic โดยหลักๆ นอกจากจะเป็นจุดว่าสถานที่ต่างไป ทางไหนแล้ว ยังได้เพิ่มความสามารถทางเชื่อมต่อโลก internet ที่สามารถ feed ข้อมูลจาก twitter หรือจาก rss เพื่อเป็นป้ายบอกข่าว ที่มีสไตล์ได้ ผมว่ามันเหมือนจะเป็นการสร้างจุดขาย ในสถานที่สำคัญๆนะครับ

ใครสนใจรายละเอียด ทางผู้สร้าง ก้อบรรยาย ส่วนประกอบกับประวัติไว้ใน point  ใครสนใจติดต่อทางผู้สร้าง รู้สึกจะปล่อยให้เช่าด้วยนะครับ

About chang

ชื่อ “ช้าง” ส่วนมากเขาจะเรียกว่า “พี่ช้าง” แล้ว มีความสนใจทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์ เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ ชอบทดลองเล่น จนเดี่ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นมากกว่ามืออาชีพไปสักแล้ว