[arduino] ทำตัววัดรอบพัดลม ด้วย arduino

Posted by | August 15, 2010 | Arduino | One Comment

สวัสดีครับ วันนี้เอาโปรเจคประยุกต์ arduino จากเวปญี่ปุ่น คุณ arms22 จะทดลองทำโปรเจคไว้หลายอันเหมือนกันครับ อย่างเช่น POV ,twipic กับ arduino ให้มันถ่ายรูปแล้ว up ขึ้น twitter อีกหลายๆอันครับปัญหาคืออ่านไม่ออก เป็นภาษาญี่ปุ่น โชดดีเรามีภาษากลางคล้ายๆกัน คือ source-code เลยดูโปรเจคไปเรื่อยก้อพอจะเดาได้ สำหรับโปรเจคนี้ผมเอา ตัววัดรอบพัดลมด้วย arduino แล้วแสดงผลผ่าน 7-segment แบบหลายตัว? ที่อยากจะเอาให้ดูในโปรเจคนี้ ก้อมีที่น่าสนใจอยู่ สองอย่างครับ

 1. วัดความเร็วรอบมอเตอร์ ด้วย Interrupt อันนี้อาจจะเอาไปประยุกต์ วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์ ต่อได้ครับ
 2. แสดงผล 7-Segment แบบหลายตัว การใช้งาน 7-segment มันยุ่งยากมากครับ มันไม่มี buffer ที่ใช้ในการ hold สัญญาณ เพื่อให้หลอดติดตลอดเวลาได้ เราต้องใช้เทคนิคทางไมโคร เพื่อสวิตส์สัญญาณ ความเร็วสูงในแต่ล่ะหลัก เพื่อให้มันแสดงผลได้ ซึ่งการทำแบบนี้ ถ้าจัดการไม่ดี จะทำให้ process การประมวลผลตกลงไปได้ครับ ที่จะให้ดูคือทางคนเขียน เขาสร้าง Library กับรูปแบบง่ายในการสั่งงานไว้ครับ ใครอยากใช้ลองไปโหลตต่อ ลิงค์นี้นะครับ 7-segment Library

สำหรับโปรแกรมง่ายนี้ ต้นฉบับเป็นของญีปุ่นครับ ผมอ่านได้ผ่าน google translated. สำหรับใครสนใจ code ลงเข้าไปอ่านดูครับ

วงจรกับตัวอย่างโปรแกรมครับ สำหรับการต่อสร้างไฟ อย่างก้อเข้าไปอ่านจากเวปต้นฉบับได้เลยครับ ที่เอามาดูนิ ก้อคงจะเริ่มศึกษาว่าจะมาใช้กับเจ้านาฬิกาหลงยุค Nixie เดิมเป็นแบบ code รูปแบบนี้บ้าง

ตัวอย่างโปรแกรมบน Arduino

# Include "SevenSegment.h"
SevenSegment seg7 (19,16,15,13, //1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit
          18,14,11,9,8,17,12,10); //A, B, C, D, E, F, G, DP

unsigned long lastPulseTime;
unsigned long pulseInterval;

// Falling edge detection pulse rotation

void senseRotation(void) {
  unsigned long cur = micros();
  unsigned long dif = cur - lastPulseTime; // difference between the previous edge
  pulseInterval = (pulseInterval-(pulseInterval >> 2) ) + (dif >> 2); //smooth
  lastPulseTime = cur;
}

void setup() {
  lastPulseTime = 0;
  pulseInterval = 0;
  attachInterrupt (0, senseRotation, FALLING ); //0 = D2, FALLING = falling
  seg7.begin(); // 7 LED segment begins operation
}

unsigned long lastUpdateTime;

void loop() {
  if ( seg7.update() ) { // called at short intervals as possible, so to control the dynamic lighting;
  unsigned long cur = millis ();
   if (cur - lastUpdateTime > 60) { // 60ms update interval LED
     uint16_t rpm = 60000000 / (pulseInterval * 2); // RPM find
     seg7.print (rpm); // 7 LED segment display update
     lastUpdateTime = cur;
   }
  }
}

About chang

ชื่อ “ช้าง” ส่วนมากเขาจะเรียกว่า “พี่ช้าง” แล้ว มีความสนใจทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์ เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ ชอบทดลองเล่น จนเดี่ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นมากกว่ามืออาชีพไปสักแล้ว

 • กิตติ ชัยวัฒน์

  มีภาพประกอบไหมคับ ขอบคุณมากคับ