Projection Mapping

3D Rotated Projection Mapping with Arduino

By July 6, 2012 2 Comments

Projection Mapping ขั้นเทพขึ้นไปอีก เหมือนรวมภาพ animation กับ rotary table  ผลงานของสตูริโอ Grosse8  ที่พร้อมความสามารถให้ Projection Mapping บนพื้นผิวของ sculpture ที่หมุนได้ โดยใช้ stepping ที่ควบคุมกับ บอร์ด arduino

น่าจะยากน่าดู ตั้งแต่ ต้องทำให้ภาพตรงส่วนหมุน คำนวนใหม่เอง โต๊ะที่หมุนด้วย เมืองนอก ก้าวข้ามเราไปหลายขั้นล่ะ

chang

ชื่อ “ช้าง” ส่วนมากเขาจะเรียกว่า “พี่ช้าง” แล้ว มีความสนใจทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์ เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ ชอบทดลองเล่น จนเดี่ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นมากกว่ามืออาชีพไปสักแล้ว

2 Comments

Leave a Reply